ID gevangenen

Door het hele land verzamelden individuele mensen en ‘Inlichtingen Diensten (ID)’ allerlei gegevens over de Duitse troepen, zoals hun verplaatsingen, sterkte, materialen en activiteiten. Deze gegevens werden aan de geallieerden doorgegeven ten behoeve van hun oorlogsvoering. Een van deze diensten was bijv. de Hannibal-groep.

Op … staan 49 personen terecht in een I.D.-proces voor het Feldgericht des Kommandierenden Generals und Befehlshabers in Luftgau Holland in Haaren. Onder deze ‘verachten’ o.a. de WIM-groep en van ‘Dienst Zwaantje’. Na hun ondervraging en/of veroordeling werden ze overgebracht naar kamp Vught of naar gevangenissen in Duitsland.