Haarense gevangenen

Personen uit Haaren die gevangen genomen waren wegens verzetsdaden en bijv. hulp aan gevangenen.

Aan de goede samenwerking tussen de bevolking van Haaren en het Groot Seminarie kwam een abrupt einde met de kosmt van de Sicherheitsdienst. De Haarense bevolking werd letterlijk door gewapende wachten en prikkeldraad buitengesloten van wat er in het gebouw gebeurde. Toch zijn er veel momenten geweest waarop Haarenaren iets konden betekenen voor de gevangenen en gijzelaars